Atelier Galleri 5/Per Bjørholm Madsen

I Middelfarts ældste bydel, tæt ved Gl. Havn. Smedegade 7. Ligger Atelier Galleri 5.

Per Bjørholm Madsen

Viser udstillingen 

"TUR/RETUR/TUR"


medio september 2019 , nærmere oplysninger følger.....
hermed følger: Fredag den 13. september er udstillingen ophængt og kan ses, efter aftale, fra 1. Oktober når Borgerhuzet er åbent, og Mandag den 7. oktober kl. 19.30 er jeg udset til at være hovedpersonen i en Fortælleaften. Her vil jeg fortælle om min kunst og (noget af) mit liv.

Min udstilling  -land-  i Galleri Sulegaarden er nu slut.

Tak til de mange der besøgte udstillingen.

Håber jeg fik vist nogle udtryk som kunne gøre indtryk.

Galleri Sulegaarden vil stadig kunne kontaktes ang. mine værker.

   


Husk man kan købe min nye bog i Atelieret, og her på siden.       

http://www.galleri5.dk/32668086

Bogen koster 80,- kr. + porto 20,- kr.